PF 2020

 

Pf-2020-zo-csop

Nejnovější aktivitaOmezení činnost

Z důvodu vládního opatření, vyhlášení nouzového stavu, jsou aktivity pro veřejnost pozastaveny.

Řemesla podporují poznání, tradice i lidi venkova

 

Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015522
Projekt "Řemesla podporují poznání, tradice i lidi venkova" je zaměřen na podporu a udržení činnosti malých rodinných farem na venkově prostřednictvím obnovy tradičních řemesel. Hlavním cílem projektu je vytvořit pracovní místa v řemeslné dílně pro nezaměstnané z malých rodinných farem, zejména ženy, které při svém zapojení do činnosti a chodu farmy či péči o rodinu mají omezené možnosti uplatnění na trhu práce z důvodu směnnosti, pracovních úvazků, flexibility, vzdělání či zdravotního stavu.
Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z fondů EU.
Download_3 Download_2
   https://europa.eu/                             https://www.esfcr.cz/ 
Download_2_2
  https://www.esfcr.cz/operacni-program-zamestnanost
Img_20201029_171703_3_2Img_20201029_171910_3_2Img_20201029_172142_2Received_1065670610586715Received_480603149959015Received_549003659414562

20210325_15364520210325_153647

Pozemkový spolek Domov

Jurta pro vzdělávání v přírodní zahradě

Rádi bychom postavili jurtu jako zázemí pro vzdělávací aktivity ve vznikající přírodní zahradě, kde pěstujeme ovoce a zeleninu. Snad se nám podaří i v dětech zasadit semínka, jak pečovat o své okolí a krajinu. Nejsme na to sami, pojďte do toho s námi!