PF 2020

 

Pf-2020-zo-csop

Nejnovější aktivitaRozvojové, managementové a propagační aktivity PS DOMOV v roce 2013

  • Rozvoj pozemkového spolku
Pozemkový spolek má v péči jeden mokřad. Na PS se obrátil nový vlastník obdobného mokřadu v k.ú. Hrabětice o pomoc při péči o tuto specifickou lokalitu. Jde o soukromého hospodařícího zemědělce. Lokalitu navštívíme, zjistíme její skutečný stav, který porovnáme se stavem v katastru nemovitostí. Navrhneme management a uzavřeme s vlastníkem smluvní vztah (dohoda, nájemní smlouva, jiné).
  • Náklady související s managementem
Pozemkový spolek Domov pečuje společně s vlastníky o přírodně hodnotné lokality (louky, sady, mokřady, selské zahrady, staré pískovny, polní cesty). V loňském roce jsme se zabývali posílením udržitelného financování činnosti spolku. Výsledkem našich snahy bylo získání prostředků z Blokového grantu - Fondu pro NNO.
Z BG jsme se snažili zajistit hlavně prostředky na mzdy, vzdělávání a opravy prostor pro skladování produktů. Z těchto důvodů potřebujeme zakoupit níže uvedené pomůcky a nářadí.Pro tuto specifickou činnost, potřebujeme zakoupit speciální nářadí a pomůcky (ruční plečky, ruční kypřiče, rýče, motyky, hrábě, korby na přepravky, sadu ručního zahradnického nářadí, kryty pro předpěstování sadby a pro ochranu před mrazy). Rádi bychom rozšířili v zahradách chov včel. Nakoupíme tedy univerzální včelí úly a oddělky včel a základní pomůcky k chovu včel (kuřák, ochranný oblek, rukavice).
  • Propagace
V roce 2006 vydali pohlednici, která propagovala aktivity pozemkového spolku v regionu Poodří. V současné době nám tyto pohlednice dochází. Je to nyní jediný materiál, který v PS máme. Chceme letos vydat aktuální infoleták o naši činnosti. Navrhneme, vytvoříme leták - skládačku velikosti A4 s recyklovaného papíru v počtu 2000 ks. Obsahově bude rozdělen na tři části - přírodní stanoviště, sady a komunitní zahrady, komunitní centrum klášter. Leták bude doplněn o informaci o hnutí pozemkových spolků, kontakty a mapu.