Novinky z permakultury

Milí přátelé!

Máme pro Vás srpnovýzpravodaj novinek z permakulturního svět

 Novinky z permakultury

Permakulturní pozvánky

Výroční zpráva STEP 2016

Síť ekologických poraden STEP, z.s. (dále jen STEP) sdružuje ekoporadny a ekoporadce z celé České republiky, pracuje na stabilizaci a profesionalizaci oboru ekologického poradenství, zabývá se osvětou a vzděláváním ekoporadců, pracovníků veřejných institucí i občanů. Ekologické nebo také environmentální poradenství je soubor služeb, které pomáhají občanům i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím. Je založeno na přímé komunikaci s klientem a na nabídce objektivních expertních rad, které pomohou při řešení klientova dotazu či situace.

Vyrocni zprava site ekologickych poraden step 2016Projekt " Komunitní zahrady"

Sub-projekt rozšiřuje činnost pozemkového spolku o nový rozměr, založení komunitních přírodních zahrad pro produkci ovoce, zeleniny a dalších produktů (med, byliny, domácí koření, sadební materiál). Využívá k tomu stávající pozemky a budovy v okolí komunitního centra v Blahutovicích, které jsou ve spoluvlastnictví nebo správě pozemkového spolku. Usiluje také o zapojení produkce z těchto ploch do bedýnkového systému distribuce a prodeje "jídla z blízka" místní i širší komunitě. Zaměřuje se také na opravy části budov (sklady, sušárna, množárna sadby a další), tvořící zázemí pro tuto činnost. V rámci sub-projektu také dojde k aktualizaci strategického plánu činnosti pozemkového spolku.

Logo-nadace

Projekt „Komunitní zahrady“ v roce 2016

Projekt „Komunitní zahrady“ v roce 2016

V minulých letech se nám zdařilo opravit části budov v Komunitním centru, které nyní využíváme jako zázemí pro tuto činnost. Nakoupili jsme nářadí a pomůcky (zahradní nářadí, ruční kypřiče, motyky přepravky plečku a jiné), které nám usnadňují práci v rámci projektu. Dále se nám podařilo získat do nájmu nové pozemky na KÚ Blahutovice a okolí. Díky tomu jsme mohli rozšířit počet našich odběratelů, zvýšit pestrost nabízených produktů a vytvořit nová odběrná místa.

V roce 2015 jsme dodávali bedýnky s našimi produkty více než 40 zájemcům na odběrných místech v Jeseníku nad Odrou, v Novém Jičíně a v Ostravě. V tomto trendu budeme rádi pokračovat i letos. Naše přípravy k zahájení bedýnkové sezóny již započaly. Postupně kontrolujeme pole a zahrady jak vypadají po zimě, opravujeme nářadí a stroje a z výsevních misek na nás mávají první lístečky vzešlých semen paprik, celerů, bylinek a dalších a dožadují se vody a prvních teplých paprsků předjarního sluníčka aby pro nás mohly vyrůst,

Pokud máte zájem nadále podporovat naši KPZ a obohatit svůj stůl o místní produkty a čerstvou sezónní zeleninu nebo máte zájem se stát našimi novými odběrateli, kontaktujte nás a my vám rádi zašleme bližší informace a dohodu.

Exkurze na sever od Olomouce

V sobotu 20 září jsme se zúčastnili celodenní exkurze po ukázkových permakulturních projektech na sever od Olomouce. Cílem naší cesty byla Silezika Supíkovice. Nevládní nezisková organizace Silezika se převážně zabývá vytvářením pracovních příležitostí při krajinotvorných pracích. Pokoušejí se uplatnit místní nezaměstnané při zakládání a údržbě biotopů v širokém významu. Velkou pozornost věnují vytváření drobných vodních ploch v krajině. V menší míře se soustřeďují na založení sadů a liniových společenství na území okresu. Při zakládání a údržbě biotopů (tůně, sady, liniové společenství, remízky)se snaží uplatnit místní dlouhodobě nezaměstnané. Dále poskytuje služby osobám v bytové nouzi a vytváří pracovní příležitosti v rámci výkonu veřejné služby. Projektem nás provedli Tereza Šarmanová a Juraj Grňo.

Druhou zastávkou naší exkurze byla Těšíkovská Bydlina. Projekt vzdálený 10 km od města Šternberk a 25 km od Olomouce. Okolo 7 ha pozemků slouží pěstování vlastního ovoce a zeleniny a jako pastviny pro koně, ovce a kozy. V místě vzniká duchovně a alternativně laděná komunita, žijící v úzkém kontaktu s přírodou a usilující o samozásobitelství. Letos se Těšíkovská Bydlina uchází o zařazení mezi ukázkové permakulturní projekty. Po projektu nás provedli a výklad poskytli Jana a Marek Víťazkovi.

Pozvánka na den otevřených dveří komunitních zahrad

3d1a1e2b02_98130323_o2


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Pozvánka na den otevřených dveří komunitních zahrad

3d1a1e2b02_98130323_o2


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Workshop ve Valašském Meziříčí

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá další Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích

Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás ve Valašském ekocentru ve Valašském Meziříčí
Val

Společné setkání II.

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá druhé Společné setkání v klášteře.

Přijďte si popovídat o projektu komunitní zahrady, o "vizích a cílech organizace", o akčním plánu organizace a podívat se na naše opravené sklady a množárnu.
Těšíme se na Vás v Komunitním centrum Klášter v Blahutovicích.
Sfddffsd

Workshop v Hranicích

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá další Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích

Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás v Hranicích v Domě s pečovatelskou službou
Hraa

Workshop v Novém Jičíně

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá další Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích

Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás v centru Jogy v denním životě Novém Jičíně
Nj

Workshop v Novém Jičíně

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích

Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás v Rodinném centru Provázek v Novém Jičíně
Ppp

Den otevřených dveří

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá Den otevřených dveří komunitních zahrad.

Přijďte se podívat a pobavit o bedýnkovém systému, komunitou podporovaném zemědělství
a dalších aktuálních tématech ohledně "jídla z blízka".
Aaaaaaaaaaaaaddd