PF 2018

 

Pf_csop_2-jpg-tn

Nejnovější aktivita

Rekonstrukce ptačí pozorovatelny Blahutovice

Letos jsme opravili ptačí pozorovatelnu, která je umístěna již více než deset let u rybníka v Blahutovicích a je součástí informačně naučné stezky Českého svazu ochránců přírody v této obci.Projekt " Komunitní zahrady"

Sub-projekt rozšiřuje činnost pozemkového spolku o nový rozměr, založení komunitních přírodních zahrad pro produkci ovoce, zeleniny a dalších produktů (med, byliny, domácí koření, sadební materiál). Využívá k tomu stávající pozemky a budovy v okolí komunitního centra v Blahutovicích, které jsou ve spoluvlastnictví nebo správě pozemkového spolku. Usiluje také o zapojení produkce z těchto ploch do bedýnkového systému distribuce a prodeje "jídla z blízka" místní i širší komunitě. Zaměřuje se také na opravy části budov (sklady, sušárna, množárna sadby a další), tvořící zázemí pro tuto činnost. V rámci sub-projektu také dojde k aktualizaci strategického plánu činnosti pozemkového spolku.

Logo-nadace

Projekt „Komunitní zahrady“ pokračuje 

V minulých letech (2014) se nám zdařilo opravit části budov v Komunitním centru, které nyní využíváme jako zázemí pro tuto činnost. Nakoupili jsme nářadí a pomůcky (zahradní nářadí, ruční kypřiče, motyky přepravky plečku a jiné), které nám usnadňují práci v rámci projektu. Dále se nám podařilo získat do nájmu nové pozemky na KÚ Blahutovice a okolí. Díky tomu jsme mohli rozšířit počet našich odběratelů, zvýšit pestrost nabízených produktů a vytvořit nová odběrná místa.

Dodáváme  bedýnky s našimi produkty zájemcům na odběrných místech v Jeseníku nad Odrou, v Novém Jičíně a Odrách. V tomto trendu budeme rádi pokračovat i letos. Vloni (2017) jsme také pořídili nový fóliovník, který nám umožňuje pěstovat větší množství jarního salátu, paprik, okurek i rajčat. Naše přípravy k zahájení bedýnkové sezóny již započaly. Postupně kontrolujeme pole a zahrady jak vypadají po zimě, opravujeme nářadí a stroje a z výsevních misek na nás mávají první lístečky vzešlých semen paprik, celerů, bylinek a dalších a dožadují se vody a prvních teplých paprsků předjarního sluníčka aby pro nás mohly vyrůst. Včely jsme přemístili do našeho sadu starých odrůd ovoce v nivě řeky Odry.

Pokud máte zájem nadále podporovat naši KPZ a obohatit svůj stůl o místní produkty a čerstvou sezónní zeleninu nebo máte zájem se stát našimi novými odběrateli, kontaktujte nás a my vám rádi zašleme bližší informace a dohodu na sezónu v roce 2018.

Letos na jaře za námi přišly i děti z mateřských škol a dětských skupin a pro které jsme připravili ekoprográmek nazvaný "Od semínka na talíř ". Mohly se pomazlit s našimi jehňaty, podívat se jak roste salát a zasadit si do květináčkůsemínka rychle rostoucí zeleniny a domácího koření, které si odnesly sebou aby o ně mohly dál pečovat. Vlivem sucha nevzešlo dost kořenové zeleniny, díky závlaze se dařilo salátu i dalším následným plodinám ve fóliáku. Přes jarní kroupy které poničily třešně a višně je dost jablek i hrušek v sadu, a také včely se činily a je velmi kvalitní med.

Exkurze na sever od Olomouce

V sobotu 20 září jsme se zúčastnili celodenní exkurze po ukázkových permakulturních projektech na sever od Olomouce. Cílem naší cesty byla Silezika Supíkovice. Nevládní nezisková organizace Silezika se převážně zabývá vytvářením pracovních příležitostí při krajinotvorných pracích. Pokoušejí se uplatnit místní nezaměstnané při zakládání a údržbě biotopů v širokém významu. Velkou pozornost věnují vytváření drobných vodních ploch v krajině. V menší míře se soustřeďují na založení sadů a liniových společenství na území okresu. Při zakládání a údržbě biotopů (tůně, sady, liniové společenství, remízky)se snaží uplatnit místní dlouhodobě nezaměstnané. Dále poskytuje služby osobám v bytové nouzi a vytváří pracovní příležitosti v rámci výkonu veřejné služby. Projektem nás provedli Tereza Šarmanová a Juraj Grňo.

Druhou zastávkou naší exkurze byla Těšíkovská Bydlina. Projekt vzdálený 10 km od města Šternberk a 25 km od Olomouce. Okolo 7 ha pozemků slouží pěstování vlastního ovoce a zeleniny a jako pastviny pro koně, ovce a kozy. V místě vzniká duchovně a alternativně laděná komunita, žijící v úzkém kontaktu s přírodou a usilující o samozásobitelství. Letos se Těšíkovská Bydlina uchází o zařazení mezi ukázkové permakulturní projekty. Po projektu nás provedli a výklad poskytli Jana a Marek Víťazkovi.

Pozvánka na den otevřených dveří komunitních zahrad

3d1a1e2b02_98130323_o2


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Pozvánka na den otevřených dveří komunitních zahrad

3d1a1e2b02_98130323_o2


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Workshop ve Valašském Meziříčí

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá další Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích

Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás ve Valašském ekocentru ve Valašském Meziříčí
Val

Společné setkání II.

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá druhé Společné setkání v klášteře.

Přijďte si popovídat o projektu komunitní zahrady, o "vizích a cílech organizace", o akčním plánu organizace a podívat se na naše opravené sklady a množárnu.
Těšíme se na Vás v Komunitním centrum Klášter v Blahutovicích.
Sfddffsd

Workshop v Hranicích

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá další Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích

Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás v Hranicích v Domě s pečovatelskou službou
Hraa

Workshop v Novém Jičíně

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá další Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích

Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás v centru Jogy v denním životě Novém Jičíně
Nj

Workshop v Novém Jičíně

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích

Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás v Rodinném centru Provázek v Novém Jičíně
Ppp

Den otevřených dveří

ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá Den otevřených dveří komunitních zahrad.

Přijďte se podívat a pobavit o bedýnkovém systému, komunitou podporovaném zemědělství
a dalších aktuálních tématech ohledně "jídla z blízka".
Aaaaaaaaaaaaaddd