PF 2020

 

Pf-2020-zo-csop

Nejnovější aktivitaProjekt "Pro vodu"

 Projekt se snaží přispět k zadržování vody v krajině a obnově krajinných struktur spojených s vodou. Snaží se také působit na místní obyvatelé a návštěvníky Poodří v oblasti environmentální výchovy a osvěty prostřednictvím informačně-naučných tabulí na naučné stezce a dalších lokalitách pozemkového spolku kde je seznamuje s problematikou vody a biotopy obývanými živočichy vázanými na vody. Obsahuje také technické řešení ke zlepšení hospodaření s vodou v objektu komunitního centra Klášter, který vede k jímání dešťové vody a jejímu využití při provozu objektu. Dochází tak k úsporám pitné vody.
Hlavním cílem je tedy zdržení vody v krajině, zabránění vodní erozi a podpora biodiverzity zejména živočichů vázaných na vodu, dalšími dílčími cíli jsou environmentální výchova a osvěta veřejnosti a její zapojení do praktických opatření zdržujících vodu v krajině a zlepšení hospodaření vodou v sídle organizace. Do projektu jsou zapojeni členové organizace, dobrovolníci, pracovníci veřejné služby, děti a mládež, veřejnost, odborníci.Logo_2

Dsc_9485