PF 2020

 

Pf-2020-zo-csop

Nejnovější aktivita         "Rekonstrukce ptačí pozorovatelny v                                          Blahutovicích"

Pozorovatelna kterou postavil náš spolek Českého svazu ochránců přírody z Jeseníku nad Odrou již více než deset let slouží místní komunitě i návštěvníkům Blahutovic a také našim členům při environmentální výchově veřejnosti. Rekonstrukce proběhla tak jako stavba v rámci programu ČSOP    " Blíž přírodě " za podpory Generálního partnera tohoto programu. Pozorovatelna má tak novou střechu včetně svodů, zpevněnou a natřenou dřevěnou konstrukci i podestu a opravené vrbové výplety. Starou keramickou tašku jsme využili pro stavbu zídky pro záhon. Ten je součástí nově připravovaného projektu propojení produkční a vyýukové zahrady EVVO v Blahutovicích. Děkujeme za podporu všem donátorům i za rady a pomoc našim dobrovolníkům i příznivcům.

Dsc_3638_2Dsc_3643Dsc_3644Dsc_3671Dsc_3675Dsc_7972Dsc_7960