PF 2018

 

Pf_csop_2-jpg-tn

Nejnovější aktivita

Rekonstrukce ptačí pozorovatelny Blahutovice

Letos jsme opravili ptačí pozorovatelnu, která je umístěna již více než deset let u rybníka v Blahutovicích a je součástí informačně naučné stezky Českého svazu ochránců přírody v této obci.Projekt

         "Rekonstrukce ptačí pozorovatelny v                                          Blahutovicích"

Pozorovatelna kterou postavil náš spolek Českého svazu ochránců přírody z Jeseníku nad Odrou již více než deset let slouží místní komunitě i návštěvníkům Blahutovic a také našim členům při environmentální výchově veřejnosti. Rekonstrukce proběhla tak jako stavba v rámci programu ČSOP    " Blíž přírodě " za podpory Generálního partnera tohoto programu. Pozorovatelna má tak novou střechu včetně svodů, zpevněnou a natřenou dřevěnou konstrukci i podestu a opravené vrbové výplety. Starou keramickou tašku jsme využili pro stavbu zídky pro záhon. Ten je součástí nově připravovaného projektu propojení produkční a vyýukové zahrady EVVO v Blahutovicích. Děkujeme za podporu všem donátorům i za rady a pomoc našim dobrovolníkům i příznivcům.