PF 2020

 

Pf-2020-zo-csop

Nejnovější aktivitaŘemesla podporují poznání, tradice i lidi venkova

 Registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015522
Projekt "Řemesla podporují poznání, tradice i lidi venkova" je zaměřen na podporu a udržení činnosti malých rodinných farem na venkově prostřednictvím obnovy tradičních řemesel. Hlavním cílem projektu je vytvořit pracovní místa v řemeslné dílně pro nezaměstnané z malých rodinných farem, zejména ženy, které při svém zapojení do činnosti a chodu farmy či péči o rodinu mají omezené možnosti uplatnění na trhu práce z důvodu směnnosti, pracovních úvazků, flexibility, vzdělání či zdravotního stavu.
Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora z fondů EU.
               Evropsá unie                                Evropský sociální fond       
DownloadDownload
         https://europa.eu/                              https://www.esfcr.cz/ 
Operační program Zaměstnanost
Download_2
   https://www.esfcr.cz/operacni-program-zamestnanost
Img_20201029_171703_3Img_20201029_171910_3Img_20201029_172142