PF 2018

 

Pf_csop_2-jpg-tn

Nejnovější aktivita

Rekonstrukce ptačí pozorovatelny Blahutovice

Letos jsme opravili ptačí pozorovatelnu, která je umístěna již více než deset let u rybníka v Blahutovicích a je součástí informačně naučné stezky Českého svazu ochránců přírody v této obci.Sponzoři / dárci

Kytkoptak_zeleny_2

 „Realizováno v rámci programu rozvoje pozemkových spolků Českého svazu ochránců

přírody s grantovou podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.“